Prihlásenie

Vytvorené v laboratóriách IBM : Výskum IBM vyvíja technológiu pre pomoc ľudskej pamäti

Nový softvér pomáha ľuďom, ktorí bojujú s nadmerným informačným zaťažením

Haifa, Izrael, Júl 2008 – Spoločnosť IBM uviedla (NYSE:IBM) novú softvérovú technológiu z produkcie svojich výskumných laboratórií, ktorá využíva obrázky, zvuky a texty zaznamenané bežnými mobilnými zariadeniami a má ľuďom pomôcť pripomenúť si mená, tváre, konverzácie a mnoho ďalších dôležitých informácií. Technológia, ktorej dal tím IBM prezývku „PENSIEVE“, využíva spomienky založené na asociáciách na vytvorenie prepojení medzi kúskami nadväzujúcimi informácií, ktoré osoba zaznamenala. Výhodou tejto technológie je schopnosť porozumieť kontextu, v rámci ktorého je informácia zachytená, ďalšou výhodou je prepojenie viacerých informácií a tiež využitie týchto znalostí pri poskytovaní správnych údajov človeku v momente, keď sú potrebné.

„Je to, akoby ste mali pre svoju pamäť osobného asistenta,“ hovorí Dr. Yaakov Navon, vedúci výskumný pracovník a expert v oblasti spracovania obrazu z výskumných laboratórií IBM Haifa. „Náš každodenný program je preplnený situáciami, pri ktorých získavame informácie prostredníctvom stretnutí, reklám, konferencií a iných udalostí, tiež surfovaním na webe, alebo dokonca aj pri nakupovaní. Namiesto toho, aby ste išli domov a využili všeobecné prehliadanie internetu, aby ste našli tú správnu informáciu, náš systém prezývaný „PENSIEVE“ pomáha mozgu vyvolať si z pamäti tie každodenné záležitosti, na ktoré by ste normálne zabudli.“

Súčasné mobilné zariadenia majú množstvo funkcií, ktoré zaznamenávajú informácie v reálnom čase. Nový softvér IBM kombinuje techniky spracovania obrazu, informácií z GPS, smart clustering, OCR – rozlišovanie optických znakov, rozoznávanie reči a zoradenie informácií do indexov a ich označenie cez tzv. „tagy“ (identifikátory, kľúčové slová na vyhľadávanie).

Výskumníci z laboratórií IBM Haifa v Izraeli spojili moderné mobilné technológie s vlastnosťami pamäte a vyvíjajú tak systém, ktorý bude schopný analyzovať získané dáta a vytvárať záchytné body vzťahujúce sa k zážitkom. Tento systém sa potom využije na naplnenie osobných aplikácií, ktoré pracujú s informáciami. Hneď po aktualizácii adresárov a kalendárov dokáže technológia na základe času, miesta alebo zadaním hľadaného výrazu vyvolať z pamäti danú informáciu.

Napríklad, ak niekoho stretnete na konferencii a využijete svoj mobilný telefón, odfotografujete si ho a tiež si spravíte fotku jeho vizitky, nová technológia pomocou asociácie spojí tieto dva diely informácií, pretože sa udiali v rovnaký čas a na rovnakom mieste. Potom vytvorí akúsi virtuálnu zložku s informáciami, ktorá obsahuje tvár danej osoby, názov konferencie, kde ste ju stretli, dátum a čas, ako aj akékoľvek ďalšie relevantné informácie.

Vytvorená vedomostná základňa je unikátna svojou schopnosťou integrovať kontextuálne informácie s údajmi o obraze, čase a polohe. Pred budúcim stretnutím s tou istou osobou vám môže váš kalendár preveriť poznámky o tejto osobe spoločne s faktami, ktoré ste si poznačili a systém ich navzájom spojil formou asociácie.

V tomto roku po prvýkrát bude vo svete viac ľudí používať mobilný telefón, ako pevnú linku. Mobilné telefóny v sebe spájajú hudobný prehrávač, video prehrávač, herné zariadenia a kalendáre. Spoločnosť IBM nedávno uviedla iniciatívu, cieľom ktorej je priniesť ešte viac vlastností a funkcií pre mobilné telefóny.

Hoci je použitie mobilných telefónov na fotografovanie, nahrávanie zvukov a videa v súčasnosti už bežnou praxou, väčšinu týchto informácií si ukladáme oddelene s minimálnymi popisnými informáciami, a preto poskytujú len malú hodnotu pre ich prípadné využitie v budúcnosti.

Veľké množstvo ľudí sa už stretlo so situáciou, keď vás niekomu predstavili, ale vy ste si nedokázali rýchlo spomenúť, odkiaľ tú osobu poznáte. Jednoduchým napísaním mena tejto osoby do systému PENSIEVE môžete vyvolať informáciu o tom, kedy a kde ste sa s ňou stretli a rovnako aj ďalšie súvisiace informácie získané v tom čase. Rovnako dokážete prezerať informácie chronologicky dopredu alebo dozadu, aby ste si pripomenuli, aké situácie predchádzali pred alebo nasledovali po danom čase stretnutia.

Ďalšou možnosťou použitia tejto technológie je rekonštrukcia alebo zdieľanie zážitku alebo spomienky. Ak sa zachytila informácia s dostatočne „mediálne“ bohatým obsahom vo vzťahu ku konkrétnej udalosti, môžete ju využiť na vybudovanie oveľa komplexnejšej vizuálne asociatívnej reprezentácie daného zážitku.

„To je situácia, keď sa prejavuje ozajstná sila spolupráce,“ vraví Eran Belinsky, líder výskumného tímu a špecialista na spoluprácu. „Dokážete vyvolať z pamäti meno osoby, ktorú ste stretli dávnejšie a máte o tom záznam a tak si rýchlo prejdete časovú os svojich vlastných zážitkov. Alebo môžete predviesť kolegom zážitky a informácie so svojej služobnej cesty, ako mapu s animáciou vášho putovania spolu s fotografiami, ktoré ste v každej lokalite urobili.“

Táto technológia stavia na výsledkoch práce expertov IBM a ich znalostí v oblasti spracovania obrazu, rozoznávania reči, nachádzania a získavania informácií, v oblasti spolupráce a v mnohých ďalších oblastiach.

O spoločnosti IBM
Spoločnosť IBM je jednou z najväčších spoločností v oblasti informačných technológií na svete, ktorá už 80 rokov pomáha inovovať podnikovú infraštruktúru. Spoločnosť IBM využíva zdroje vlastnej organizácie aj kľúčových obchodných partnerov, aby ponúkla spektrum služieb, riešení a technológií, ktoré umožňujú veľkým i malým spoločnostiam získať plnú výhodu nového on demand biznisu. Ďalšie informácie o spoločnosti IBM nájdete na webovej adrese www.ibm.com/sk.

Nehlasované