Prihlásenie

Poradenská spoločnosť EY na Slovensku poverila Josefa Dobřichovského vedením na oddelení transakčného poradenstva

Poradenská spoločnosť EY na Slovensku poverila Josefa Dobřichovského vedením na oddelení transakčného poradenstva

Josef Dobřichovský sa stal partnerom na oddelení transakčného poradenstva so špecializáciou na due diligence služby a M&A podporu pri akvizíciách. Josef, má dlhoročné skúsenosti s transakčným poradenstvom a akvizičnými projektami.

 

V EY v Českej republike a na Slovensku pôsobí od roku 2004 a patrí medzi zakladajúcich členov tímu zameraného na transakčné poradenstvo. „Vymenovanie Josefa Dobřichovského do tejto pozície je významným krokom pre oddelenie transakčného poradenstva, kde môže uplatniť svoje dlhoročné skúsenosti v EY,“ hovorí Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku.

 

Josef má mnoho zahraničných skúseností. Viedol projekty due diligence nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj v Nemecku, Rakúsku, Anglicku, Holandsku, na Ukrajine, v Rusku a v ďalších rusky hovoriacich krajinách a v krajinách strednej a východnej Európy. Je ženatý a má dve dcéry. Vo voľnom čase sa venuje rodine a rád cestuje. Je absolventom City University Business School v Londýne, držiteľom ACCA kvalifikácie a plynule hovorí anglicky, nemecky a rusky.

 

Nehlasované