Prihlásenie

AVON vyhlasuje verejnú výzvu pre projekty zamerané na boj za zdravé prsia

AVON vyhlasuje verejnú výzvu pre projekty zamerané na boj za zdravé prsia

Kozmetická spoločnosť AVON sa dlhodobo venuje problematike rakoviny prsníka prostredníctvom projektu AVON za zdravé prsia. V rámci neho odovzdala finančné prostriedky viacerým občianskym združeniam, ktorých prioritou je rovnako prevencia a osveta v danej oblasti. Aj tento rok vyhlasuje verejnú výzvu, do ktorej sa môžu zapojiť neziskové organizácie s projektom určeným na boj za zdravé prsia.

 

Tento rok sa podarilo spoločnosti AVON získať vďaka predaju symbolu projektu a partnerským spoluprácam 25 553 EUR, ktoré odovzdala na 11. ročníku AVON Pochodu občianskemu združeniu Zdravá žena. Práve toto charitatívne podujatie slúži nielen na šírenie osvety v oblasti liečby rakoviny prsníka, ale aj na podporu žien bojujúcich s týmto ochorením. Jeho cieľom je získavanie finančných prostriedkov predajom tričiek, ktoré sú symbolom boja za zdravé prsia a zároveň aj vstupenkou na podujatie. Vyzbierané finančné prostriedky následne putujú na konto občianskeho združenia, ktoré sa zapojilo do verejnej výzvy a vyhralo ju.

 

Možnosť zapojiť sa a získať tak prostriedky na realizáciu projektu v budúcom roku majú neziskové organizácie od 4. júla do 31. augusta. Stačí prísť s nápadom na zaujímavý projekt zameraný práve na boj za zdravé prsia. Ten najlepší projekt získa na svoju realizáciu finančné prostriedky, ktoré sa podarí vyzbierať v budúcom ročníku AVON Pochodu 2020.

 

Viac informácií o verejnej výzve nájdete tu:

https://www.zdraveprsia.sk/avon-pochod/vyzva-2020/

 

AVON Pochod za zdravé prsia


Spoločnosť AVON Cosmetics sa na Slovensku venuje problematike rakoviny prsníka už viac ako 19 rokov v rámci projektu AVON za zdravé prsia. Patrí medzi 50 krajín vo svete, ktoré každoročne podporujú boj proti tejto chorobe prostredníctvom podujatia AVON Pochod za zdravé prsia. Cieľom tohto charitatívneho podujatia je starostlivosť o zdravie žien, zvýšenie povedomia verejnosti o tomto ochorení a podpora výskumu v tejto oblasti. Od vzniku projektu sa podarilo vyzbierať viac ako 1,4 milióna EUR, ktoré poslúžili na podporu vzdelávania zdravotníckeho personálu, študentov, zlepšenie kvality života a psychosociálnu podporu žien, kúpu diagnostických prístrojov, operačnej techniky a šírenie osvety v rámci prevencie verejnosti.

 

 

Nehlasované