Prihlásenie

Digital Planet: cloudové služby vďaka konvergovanej infraštruktúre od HP

Spoločnosť HP oznámila, že riešenie HP CloudSystem umožnilo poskytovateľovi riadených služieb Digital Planet zvýšiť príjmy a znížiť prevádzkové výdavky. Počas menej ako jedného roka od nasadenia, nástroje HP CloudSystem pomohli spoločnosti Digital Planet vďaka novým obchodným príležitostiam vygenerovať zisk vo výške jedného milióna eur a znížiť prevádzkové náklady o 46 %.

 

Digital Planet, nezávislá pobočka skupiny HiberniaEvros Technology, ponúka riešenia z oblasti IT infraštruktúry pre podnikovú sféru, vrátane IaaS a výpočtových systémov „na vyžiadanie“ (on-demand). Vďaka platformám verejného a súkromného cloudu, HP so spoločnosťou Digital Planet podstatne rozšírili možnosti poskytovania služieb IT infraštruktúry a môžu tak svojim zákazníkom ponúknuť flexibilnejšiu a cenovo efektívnejšiu infraštruktúru formou služby (IaaS).

 

„Mnoho organizácií hľadá nové možnosti ako inovovať využitie IT technológií v podnikovom prostredí. Jednou z možností je využívať infraštruktúru, poskytovanú ako službu, ktorá urýchľuje nasadenie noviniek a znižuje kapitálové investície,“ povedal Brian Larkin, spoluzakladateľ a prevádzkový riaditeľ Digital Planet. „Digital Planet v rámci tejto stratégie stavil na cloudový model poskytovania služieb. Riešenie HP CloudSystem nám otvorilo nové možnosti zisku a stalo sa kľúčovým prvkom, zaisťujúcim väčší úspech v podnikových IaaS aktivitách, ktorý sa navyše postará aj o budúci obchodný rast. Už teraz sme vďaka cloudovej platforme HP dosiahli 96 % návratnosti investície (ROI).“

 

Riešenie IaaS spoločnosti Digital Planet, využívajúce cloudové služby HP, umožňuje zákazníkom ľahký prechod na novú IT infraštruktúru. Kritické firemné aplikácie, kam patrí napríklad e-mailová komunikácia, alebo systémy pre udržiavanie vzťahov so zákazníkmi a účtovanie, môžu byť výhodne hostované formou platby za využité služby. Navyše, HP Digital Planet môže vďaka predintegrovaným cloudovým riešeniam HP Digital Planet dosiahnuť 99,999 %-nú dostupnosť služieb.

 

Zákazníci Digital Planet využívajú portál pre správu služieb na denný monitoring a konfiguráciu svojich IT prostredí, prípadne aj pre výber nových infraštruktúrnych služieb zo servisného katalógu. Vďaka tomu môžu vykonávať všetky potrebné zmeny, napríklad nasadenie nového virtuálneho servera počas niekoľkých minút a celkom bez potreby ručnej konfigurácie.

 

Nehlasované