Prihlásenie

Guardian podporuje svojich obchodných partnerov množstvom užitočných nástrojov

Guardian podporuje svojich obchodných partnerov množstvom užitočných nástrojov

Bratislava, 16. septembra 2014 – Popri širokej ponuke plaveného skla ponúka Guardian svojim obchodným partnerom a širokej verejnosti aj množstvo užitočných nástrojov pre každodennú prax. Všetky sú k dispozícii zdarma. Prinášame ich sumár.

 

Glass Time – Ide o jednu z najrenomovanejších technických príručiek o skle využívaných v stavebníctve. Jej mottom je: „Bez okien svet končí na stene“. Je dostupná v niekoľkých jazykových mutáciách. Na webovej adrese www.glasstime.com si ju môžete stiahnuť v PDF alebo v nej listovať online. Obidve verzie sú prístupné pre každého, nielen pre obchodných partnerov Guardian. Takisto je možné si objednať aj tlačenú verziu.

 

Guardian konfigurátor – softvér, ktorý je možné stiahnuť z webu SunGuard na adrese http://www.sunguardglass.pl/ToolsandResources/OnlineTools/GlassConfigurator/index.htm. Guardian konfigurátor dokáže spočítať energetické parametre každého skla z ponuky Guardian, ich kombinácie, rôzne hrúbky a izoláciu v súlade s normami EN 410 a EN 673. Výsledky exportuje v podobe PDF reportu v rôznych jazykoch, vrátane češtiny. Guardian konfigurátor a jeho výstupy boli overené certifikačnou autoritou KIWA.

 

Program Glass Selection – po registrácii na poľskom webe Guardianu (http://www.guardian-czestochowa.com/restrictedlogin.php) sú k dispozícii nástroje, ktoré berú do úvahy ďalšie parametre pre výber skiel, ako je redukcia hluku, odolnosť skla voči tepelným šokom a správne dimenzovanie hrúbky zasklenia s ohľadom na mechanickú odolnosť.

 

K dispozícii sú výpočty v sekciách Akustika (Acoustics), Tepelná analýza (Thermal analysis) a Statické výpočty (Statical calculations). Tepelná analýza a Statické výpočty sa vykonávajú na vyžiadanie prostredníctvom online formulára a vychádzajú z platných technických noriem a štandardov pre zvažované spôsoby zasklenia. Akustické vlastnosti je možné vyhľadať v sprístupnenej databáze certifikovaných aj odhadnutých dát.

 

Aplikácie pre smartfóny a tablety

Guardian360 – umožňuje stiahnuť všetky potrebné informácie a detaily o produktoch Guardianu priamo do tabletu alebo smartfónu:

Pre Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guardian.mobilepdflibrary

Pre Apple iOS: https://itunes.apple.com/us/app/sunguard/id469998487?mt=8

Informácie o celom spektre nástrojov a produktov Guardian je možné nájsť v technickej príručke Guardian Glass Time, v produktových informáciách, katalógoch, brožúrach a letákoch, technických dátach a inde. Organizované sú podľa troch produktových rád Guardianu – SunGuard, ClimaGuard a InGlass. Kdekoľvek a kedykoľvek tak používateľ má k dispozícii všetky potrebné údaje, materiály a dokumenty o sklách Guardian.

 

Aplikácia SunGuard – je určená pre platformu Android a umožňuje vyhľadávať a prehliadať si projekty, kde je aplikované sklo SunGuard. Dokáže ich vyhľadávať aj podľa aktuálnej polohy používateľa, takže sa môže priamo ísť pozrieť na tie najbližšie v jeho lokalite. Jednoduchým dotykom šípky na mape si potom môže o projekte prečítať detailné informácie. Vyhľadávať je možné aj podľa ďalších parametrov týkajúcich sa konkrétnych produktov SunGuard. Aplikácia samozrejme poskytuje aj prehľad kompletnej ponuky SunGuard, takže užívateľ si môže prečítať viac o jednotlivých typoch, ich parametroch a variantoch. Súčasťou aplikácie je aj obsiahla fotogaléria. Aplikáciu je možné stiahnuť na adrese  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guardian.sunguard.

 

Window InSight – zdroj informácií pre laikov a profesionálov pre lepšie pochopenie otázok spojených so sklami s nízkymi emisiami a aspektmi, ktoré ovplyvňujú komfort v interiéri. Ide o kompletný interaktívny nástroj s odbornými informáciami a jednoduchými demonštráciami. Tie umožňujú lepšie vybrať nové okná pre domácnosť. Viac informácií o aplikácii nájdete na adrese http://windowinsight.guardian.com/, kde sú taktiež odkazy na stiahnutie aplikácie pre Android a Apple iOS.

 

O spoločnosti Guardian

Guardian je globálny výrobca plochého skla, hotových výrobkov zo skla, izolácie zo sklených vlákien a ďalších stavebných materiálov pre komerčné a rezidenčné stavby. Vedenie spoločnosti sídli v Auburn Hills v americkom štáte Michigan. Súčasťou spoločnosti je aj SRG Global Inc., ktorá je jedným z najväčších globálnych dodávateľov vysoko kvalitných lakovaných a pochromovaných plastových dielov pre automobilový priemysel. Vďaka vlastnému výskumu v Science & Technology Center udáva Guardian inovačné trendy v technológii nanášania tenkých povlakov z ušľachtilých kovov na sklo magnetronovou metódou a v ďalších vyspelých technológiách. Guardian spolu s dcérskymi spoločnosti a pobočkami zamestnáva 18000 ľudí vo výrobných  podnikoch v Severnej Amerike, Európe, Južnej Amerike, Ázii, Afrike a na Blízkom a Strednom východe. Viac informácií nájdete na http://www.guardian.com.

 

 

 

Nehlasované
Guardian podporuje svojich obchodných partnerov množstvom užitočných nástrojov