Prihlásenie

Chcete byť úspešný?

26.01.2012 - 14:16

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pozýva všetkých podnikateľov na seminár: Chcete byť úspešný? Podnikajte zodpovedne.


Obsahom seminára bude základné vysvetlenie, čo to je zodpovedné podnikanie, aké sú jeho výhody a ako môže napomôcť firmám lepšie a efektívnejšie podnikať.  


 


Na seminári si vypočujete príbehy úspešného a zodpovedného podnikania, prípadové štúdie a budete si môcť aj prakticky vyskúšať niektoré z procesov prípravy stratégie zodpovedného podnikania. Všetci účastníci dostanú zdarma praktické materiály, podľa ktorých budú môcť zlepšiť svoje podnikanie. 


Program:


Ako sa presadiť na trhu?  • Ako mať spokojných zamestnancov?

  • Ako byť obľúbenou firmou v okolí?

  • Ako ušetriť a pritom chrániť životné prostredie?

  • Diskusia

  •  

Seminár sa uskutoční:


26. január 2012 (štvrtok) – Dolný Kubín, Srňacie,


 Hotel ORAVA – Srňacie 1,


od 14:00 hod. do 16:00 hod, pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich najmä v cestovnom ruchu, rozvoji a službách pre regionálny turizmus


Registrácia: 


Na internetovej stránke http://www.zodpovednepodnikanie.sk/podujatia-konferencie/seminar-pre-msp-v-dolnom-kubine/


alebo u kontaktnej osoby: Petra Šiculiaková alebo Lenka Mikitová, tel.číslo: 043 53 02 100, email: hotelorava@hotelorava.sk


 


27. január 2012 (piatok) – Liptovský Mikuláš, Liptovská Sielnica,


hotel Koliba Greta, konferenčná  miestnosť,


od 10:00 hod. do 12:00 hod., pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich najmä v cestovnom ruchu,  rozvoji a službách pre regionálny turizmus


Registrácia: 


Na internetovej stránke http://www.zodpovednepodnikanie.sk/podujatia-konferencie/seminar-pre-msp-v-liptovskom-mikulasi/


alebo u kontaktnej osoby: Ing. Miroslava Korčeková, tel: 044 55 65 402,  e-mail: korcekova@klasterliptov.sk


 


15. február 2012 (streda) – Handlová,


v zasadačke Podnikateľského inkubátora Handlová na Námestí baníkov č. 5 v Handlovej


od 10.00 hod. do 12.00 hod., pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v regióne Hornej Nitry najmä v okresoch Handlová, Prievidza a okolí.


 


Seminár sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Handlová Rudolfa Podobu a v rámci 5. výročia otvorenia Podnikateľského inkubátora mesta Handlová. Po seminári bude prezentácia činnosti Podnikateľského inkubátora Handlová a otvorenie výstavy fotografií.


Registrácia:


Na internetovej stránke:


http://www.zodpovednepodnikanie.sk/podujatia-konferencie/seminar-pre-msp-v-handlovej/


a u kontaktnej osoby: Dušana Ďurinová, tel. 046 - 5444 013, e-mail: sekretariat@inkubatorhandlova.sk


 


Účasť na seminári je bezplatná. 


 


Semináre sa konajú v rámci projektu Zodpovedné malé a stredné podniky na Slovensku, ktorý podporuje Európska komisia. Európska komisia nezodpovedá za obsah prezentovaných informácií.

Nehlasované