Prihlásenie

Slovenskí novinári po štvrtý raz na Dňoch slovenskej kultúry v Luhačoviciach

Slovenskí novinári po štvrtý raz na Dňoch slovenskej kultúry v Luhačoviciach

Kúpele Luhačovice (Lázně Luhačovice), a. s., si dlhodoboudržiavajú pozíciu Slovákmi najnavštevovanejších českých kúpeľov. Ročnev nich strávi liečebné a wellness pobyty  približne 2000 slovenských klientov. Slovácitak tvoria viac ako polovicu zahraničných návštevníkov, aj keď počtomprenocovaní vedú stále Rakúšania. Do najväčších moravských kúpeľov lákajúslovenskú klientelu jedinečné minerálne vody na čele s Vincentkou, stavbynajvýznamnejšieho slovenského architekta Dušana Jurkovičova, kultúrne aspoločenské podujatia, ochotný a milý personál a špičkové kúpeľnéa wellness služby. Informoval o tom Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonnýriaditeľ Kúpeľov Luhačovice. „Kým dobré kúpeľné a wellness služby dnes klientinájdu už aj v iných kúpeľoch, ostatné lákadlá sú viac či menej doménouLuhačovíc. Každopádne Luhačovice majú nezameniteľný genius loci (ducha miesta).Pre Slovákov sú suverénne najnavštevovanejšími českými kúpeľmi s bohatoutradíciou česko-slovenskej vzájomnosti. Navyše sem majú veľmi blízko - odhraníc je to len 25 km. Aj počas tohtoročného septembra pripravila akciováspoločnosť Kúpele Luhačovice (od 7. do 10. 9.) už 4. ročník Dní slovenskejkultúry, ktoré sú jedným z vrcholov kultúrneho leta. Počas niekoľkých dní sa tupredstavili umelci zo Slovenska - bratislavský Folklórny súbor Karpaty aswingová hudba Fats Jazz Band. Tradične sa ich zúčastnila aj početná skupinaslovenských novinárov,“ konštatoval J. Dědek. Dodal, že najväčšímlákadlom pre Slovákov je súbor Jurkovičových stavieb - Jurkovičov dom, VilaChalúpka, Vila Jastrabie, Vodoliečebné kúpele, Riečne a slnečné kúpelea Hudobný pavilón. Kúpele Luhačovice sa o tieto architektonickéskvosty starajú a udržiavajú tak Jurkovičov odkaz. Najvýznamnejšou Jurkovičovou realizáciou v Luhačoviciach je Jurkovičovdom. Stavby Dušana Jurkoviča, vytvorené pre Luhačovice v priebehu lentroch rokov, spájajú motívy regionálnej karpatskej ľudovej tvorby sdekoratívnymi princípmi secesie. Architektúra kúpeľov korešponduje ajs vrcholiacim emancipačným hnutím stredoeurópskych slovanských národov,usilujúcich o sebaidentifikáciu, okrem iného  prostredníctvom ľudovej kultúry. Touto syntézou sa Kúpele Luhačovice líšia od radu významných európskych kúpeľov,ktorých architektonický výraz je viac či menej unifikovaný, kozmopolitný,vychádzajúci z rímskej klasickej tradície.  Veľa ľudí ani netuší, že príchod a pôsobenie DušanaJurkoviča v Luhačoviciach súvisí s tým, že začiatkom 20. storočiačeskí a slovanskí buditelia hľadali protipól Karlových Varov, kde sastretávali spoločenské špičky nemeckých krajín v nemeckom salóne. Myšlienkavytvoriť protipól a tradíciu stretávania sa Slovanov v Luhačoviciachv slovanskom salóne, stála pri pozvaní Jurkoviča do Luhačovíc.  „S týmkorešponduje aj tradícia stretávania sa a podpory česko-slovenskej vzájomnosti.Tento rok sa v Luhačoviciach konal v poradí už štvrtý ročník Dníslovenskej kultúry, ktoré nadväzujú na tradíciu Československých porád, ktoré prebiehaliv Luhačoviciach v rokoch 1908 - 1938. V Luhačoviciach pôsobilizačiatkom minulého storočia tri výrazné osobnosti pochádzajúce zo Slovenska,ktoré spájal okrem priateľstva aj vrelý vzťah k tunajším kúpeľom. Boli nimiarchitekt Dušan Samuel Jurkovič, národný buditeľ, kúpeľný lekár a iniciátorstretnutia Čechov a Slovákov MUDr. Pavol Blaho a správca Cyril Holuby, ktorýzaložil v Luhačoviciach miestnu odbočku spolku českoslovanskej jednoty. Nakonci dvadsiatych rokov minulého storočia, v čase, keď väčšina kúpeľných miestna západe Čiech bola prakticky v cudzích rukách, zdobili moravskoslovensképomedzie neprehliadnuteľné kúpele, ktoré vlastnili Česi a ktoré sa stali ajmiestom stretávania Čechov a Slovákov,“ vysvetlil J. Dědek. Najnavštevovanejším zariadením pre Slovákov je v Luhačoviciach ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotel, ktorého služby využíva takmerpolovica slovenských klientov. Veľmi obľúbený je aj ďalší štvorhviezdičkovýhotel Jurkovičov dom. K najobľúbenejším pobytom sa radia predĺžené wellness víkendy, relaxačné pobyty,týždenné pre seniorov, ale aj klasické liečebné pobyty. Slovákov oslovuje popri histórii aj geografická blízkosť, keď doLuhačovíc majú mnohí bližšie ako do slovenských kúpeľov. Luhačovice sú po cestevzdialené iba 25 km od hraničného prechodu Drietoma - Starý Hrozenkov, 54km od Trenčína a 165 km od Bratislavy. Ubytovaniea služby uspokoja tak milovníkov luxusu, ako aj klientov uprednostňujúcichcenovo dostupný štandard. V neposlednom rade je pre nich lákadlomjedinečnosť a vzácnosť Luhačovických minerálnych vôd.  Na území Kúpeľov Luhačovice sa v súčasnosti nachádza 13 prameňov, z toho sa akciováspoločnosť Kúpele Luhačovice stará o 10 z nich. Najznámejšie sú Vincentka,Ottovka, Aloiska a prameň Dr. Šťastný. Mená pochádzajú najmä od členovšľachtického rodu Serenyiovcov, predchádzajúcich majiteľov panstva, na ktorýchpozemkoch sa pramene nachádzali. Systematické využívanie minerálnych prameňovna liečebné účely má viac ako 300- ročnú tradíciu. Kúpeľná liečba v KúpeľochLuhačovice je založená na využití prírodných liečivých zdrojov v kombinácii snajmodernejšími liečebnými a rehabilitačnými metódami. Pri kúpeľnej liečbe saminerálne vody používajú na pitné kúry, inhalácie a prírodné minerálnekúpele.  V KúpeľochLuhačovice sa u dospelých liečia ochorenia dýchacieho ústrojenstva, porúchpohybového aparátu, tráviaceho ústrojenstva, látkovej výmeny (cukrovka), chorôbobehového ústrojenstva, onkologické ochorenia, nervové ochorenia a chorobypohybového aparátu. U detí sa liečia choroby dýchacieho ústrojenstva, obezita,choroby tráviaceho ústrojenstva a tiež kožné a onkologické ochorenia. Spolu jemožné poskytnúť cca 60 procedúr rôzneho typu. Návštevníci si vychutnávajúv Luhačoviciach nielen tradičné kúpeľné a relaxačné služby, alechodia sem aj za nezabudnuteľnými kultúrnymi zážitkami. Viac informácií je na www.LazneLuhacovice.cz  a www.HotelAlexandria.cz  

Nehlasované
Slovenskí novinári po štvrtý raz na Dňoch slovenskej kultúry v Luhačoviciach
 
Slovenskí novinári po štvrtý raz na Dňoch slovenskej kultúry v Luhačoviciach
 
Slovenskí novinári po štvrtý raz na Dňoch slovenskej kultúry v Luhačoviciach