Prihlásenie

Neistota okolo NCHZ ohrozuje zamestnanosť

Neistota okolo NCHZ ohrozuje zamestnanosť

 

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) SR považuje v súčasnosti za najdôležitejšie udržanie výroby v Nováckych chemických závodoch (NCHZ). Vyzýva preto všetky zainteresované orgány a inštitúcie, aby podporili čo najrýchlejšie ukončenie obdobia neistoty a predaj podniku. Uvádza sa v stanovisku ZCHFP SR, ktoré masmédiám poskytol jeho prezident Ing. Roman Karlubík, MBA.

 

,,Predlžovanie procesu predaja, jeho spochybňovanie a snahy záujmových skupín o uplatnenie svojich parciálnych záujmov sa môžu skončiť zastavením výroby a prepustením zamestnancov. Priamo ohrozených je takmer 2000 pracovných miest a nepriamo ďalších cca 5000 v nadväzujúcich podnikoch predovšetkým v ťažobnej a energetickej oblasti. Znovu hrozí, že sa štát bude musieť postarať o niekoľko tisíc nezamestnaných. Súčasné diskusie okolo procesu tendra môžu viesť k neistote obchodných partnerov a tým priamemu ohrozeniu výroby či zastaveniu niektorých technológií pričom vyjadrujeme vážnu  pochybnosť, či by sa v prípade zastavenia výroby podarilo vôbec chemičku naspäť spustiť a či by jej pozície na trhu medzitým neobsadila konkurencia. Dnes nie je problém chemické výrobky vyrobiť, ale predať. Trhový podiel je to najcennejšie čo NCHZ majú a treba si uvedomiť, že veľká časť slovenských podnikov - chemičky, papierne a mnoho  ďalších priemyselných podnikov, je prevažne zásobovaná produktmi z NCHZ. Zastavenie výroby v Novákoch by týmto podnikom ohrozilo, či zdražilo prísun týchto surovín “, konštatuje sa v stanovisku ZCHFP SR.

 

 

NCHZ patria medzi nosné podniky slovenského chemického priemyslu a sú významným členom  ZCHFP SR, ktorý maximálne podporuje riešenia na udržanie výroby vo firme vcelku. V tomto zmysle aj v minulosti zväz  inicioval  podporu vlády SR pre riešenia podporujúce chod výroby v NCHZ a vstup Slovenskej Republiky ako ďalšieho účastníka súdneho procesu medzi NCHZ a EK.

Priemerné hodnotenie: 3 (1 vote)