Prihlásenie

MAVEBA s.r.o. Hanušovce spracovala vlani cca 2000 ks starých vozidiel

MAVEBA, s.r.o., Hanušovce spracovala vlani takmer 2000 kusov  starých vozidiel a v tomto roku to bolo zatiaľ do konca novembra 600 kusov opotrebovaných vozidiel. Pritom v rámci celého Slovenska sa vlani zozbieralo a materiálovo spracovalo 72 508 kusov starých vozidiel, čo predstavovalo takmer 96 %-ný medziročný nárast. Vybudovanie spracovateľských kapacít firmy sa uskutočnilo aj s prispením dotácie z Recyklačného fondu vo výške 91 283 €. Informoval o tom Ervín Mačej, riaditeľ spoločnosti MAVEBA, s. r. o, Hanušovce.

 

,,Dotáciu od Recyklačného fondu sme použili na dobudovanie linky na spracovanie starých vozidiel, ale väčšinu zdrojov sme museli aj tak vynaložiť sami. Spracovateľská kapacita demontážnej linky je 6000 kusov starých vozidiel ročne. Okrem osobných automobilov vo firme demontujeme aj nákladné autá a stavebné či poľnohospodárske zariadenia. Použiteľné komponenty z ojazdených vozidiel predávame ako náhradné diely. Spoločnosť MAVEBA ponúka svoje služby aj autoservisom v oblasti nebezpečných odpadov a ostatných odpadov týkajúcich sa motorových vozidiel“, konštatoval E.Mačej.

 

Dodal, že demontážou opotrebovaných automobilov vznikajú veľmi žiadané druhotné suroviny, ktoré sa ďalej zhodnocujú u spracovateľov. Z automobilov sa tak vytriedia  cenné druhotné suroviny  – hliník, oceľ, liatina, sklo, guma a plasty, ktoré sa vracajú do výrobného cyklu, čím sa prispieva k úsporám primárnych surovinových a energetických zdrojov.

 

MAVEBA vznikla v roku 2002.  Sídlo spoločnosti, vrátane výrobných priestorov, je v Hanušovciach nad Topľou, ktoré tvoria geografický stred východného Slovenska. To dáva možnosť spoločnosti MAVEBA obhospodarovať svojou činnosťou Prešovský a Košický kraj. V súčasnosti má okrem pracoviska v Hanušovciach aj 5 zberných miest – a to v Prešove, Humennom, Starej Ľubovni, Krompachoch a Bardejove. Svoju činnosť zameriava na minimalizáciu tvorby odpadov, zhodnotenie odpadov, zavádzanie moderných technológií na recykláciu nebezpečných odpadov starých motorových vozidiel a podporu systémov spracovania odpadov. Spoločnosť MAVEBA uplatňuje recykláciu starých vozidiel úplnou demontážou, prelínajúcou sa s prvkami selektívnej demontáže.

 

 

Priemerné hodnotenie: 4 (1 vote)