Prihlásenie

Veľmoci európskeho stavebníctva 2008

Analýza popredných spoločností a trhov v stavebnom priemysle

Bratislava, 27. januára 2009: Spoločnosť Deloitte zverejňuje správu European Powers of Construction (EPoC) 2008, ktorá obsahuje rebríček stovky významných európskych stavebných spoločností podľa výnosov. Správa informuje o situácii na jednotlivých trhoch.

Prvenstvo stále patrí francúzskej firme VINCI, ktorá je na čele stovky významných európskych stavebných spoločností s výnosmi vo výške 26 mld. EUR. V prvej stovke stavebných spoločností dominuje s najväčším počtom spoločností aj naďalej Veľká Británia, ktorá má takisto po určitej dobe svojho zástupcu v prvej desiatke, a to spoločnosť Balfour Beatty.

V roku 2007 zaznamenalo 75 stavebných spoločností nárast výnosov, pričom firma VINCI vykázala najvyšší nárast vo výške 4 mld. EUR. Priemerný nárast výnosov zo stavebných činností na spoločnosť predstavoval 288 mil. EUR a čistý zisk sa zvýšil v priemere o 4,6 %. Zatiaľ čo spoločnosti s výnosmi nižšími ako 5 mld. EUR naďalej vykazovali vyššie marže než vedúce medzinárodné spoločnosti, priemerná čistá marža vo všetkých kategóriách spoločností bola nižšia ako v roku 2006.

Stavebníctvo v Slovenskej republike

No

Spoločnosť

Koniec fisk. roku

Tržby(mil. EUR)

Výnosy v stavebníctve (mil. EUR)

Čistý zisk(mil. EUR)

1

Doprastav Group

December 2007

395

395

18

2

STRABAG

December 2007

371

371

N/A

3

Inžinierske stavby, a.s.

December 2007

220

220

5,3

4

Váhostav SK, a.s.

December 2007

155

155

4,5

5

Skanska Group

December 2007

149

149

6,7

Pozn.: Použil sa výmenný kurz roku 2007 (1 EUR = 33,80 Sk).

Štatistické údaje o trhu stavebníctva v Slovenskej republike

2007

2006

HDP (mld. EUR)

55

45

Skutočný rast HDP (%)

10,4

8,5

Celkový objem stavebníctva (mld. EUR)

4,6

3,8

Podiel na HDP (%)

8,4

8,6

Počet zamestnancov

237 100

226 100

Podiel aktívneho obyvateľstva (%)

<10.1

9,8

Spoločnosti pôsobiace v stavebníctve

neuvádza sa

neuvádza sa

 

Reálny nárast HDP v Slovenskej republike sa v roku 2007 zvýšil o rekordných 10,4 %, pričom nezamestnanosť klesla z 10,4 % v roku 2006 na 8,4 %. O prosperujúcej ekonomike navyše svedčí klesajúci deficit štátneho rozpočtu, nízky stupeň zadlženosti a zvyšujúca sa úroveň priamych zahraničných investícií.

Odvetvie stavebníctva dosiahlo v roku 2007 úroveň 5 mld. EUR a po dvoch rokoch prudkého rastu zaznamenalo rast cca 3 %. Najdynamickejšie sa v tomto odvetví rozvíjala bytová výstavba s rastom viac ako 20 %. Pozemné staviteľstvo však zaznamenalo pokles o takmer 8 %, najmä z dôvodu klesajúcich investícií do dopravnej infraštruktúry.

„V roku 2007 sa počet ukončených obytných domov zvýšil o 14 % na 16 473. Ku koncu roku 2007 bolo v Slovenskej republike 55 259 rozostavaných obytných domov. Za obdobie posledných troch rokov sa objem hypotekárnych úverov zvýšil približne dvojnásobne, pričom ceny bytov sa za posledné dva roky zvýšili o 40 - 50 %. V nasledujúcom období môžeme očakávať pokles objemu hypoték, ktorý bude spôsobený neistotou z ďalšieho vývoja finančnej krízy," uviedol Ivan Lužica, riaditeľ na oddelení consultingu, Deloitte Slovensko.

Od roku 2001 sa počet kancelárskych priestorov sústredených najmä v Bratislave takmer zdvojnásobil, pričom priestory s vysokým štandardom zaznamenávajú obsadenosť na úrovni približne 90 %. V rokoch 2008 - 09 sa očakáva, že tento trend bude pokračovať a predpokladá sa nárast kancelárskych priestorov minimálne o tretinu.

 

O štúdii

Správa European Powers of Construction 2008, ktorú spoločnosť Deloitte tento rok vydáva už po šiesty raz, sa zaoberá výkonnosťou stavebných spoločností. Obsahuje rebríček stovky najlepších spoločností, rozhovory s najvyššími predstaviteľmi spoločnosti FCC zo Španielska a Ballast Nedam z Holandska, ako aj rad článkov o ekonomickej kríze a stavebníctve, investičných príležitostiach v rámci infraštruktúry na rozvíjajúcich sa čínskych a indických trhoch, o kľúčových rizikách zverejnených v účtovných závierkach, o stavebníctve a životnom prostredí, ako aj o znížení nákladov na nerealizované zákazky prostredníctvom riadenia dodávateľského reťazca. Rovnako ako v predchádzajúcich publikáciách sme zhromaždili najdôležitejšie údaje o trhových štatistikách, trendoch, významných stavebných spoločnostiach, partnerstvách súkromného a verejného sektora, a aktivitách v oblasti fúzií a akvizícií v jednotlivých krajinách.

 

Deloitte poskytuje audítorské, daňové a konzultačné služby a služby finančného poradenstva verejným a súkromným klientom pôsobiacim v rôznych odvetviach. Prostredníctvom globálne prepojenej siete členských firiem v 140 krajinách Deloitte prináša odborné schopnosti na svetovej úrovni a široké lokálne znalosti, aby pomohol klientom dosahovať úspechy, kdekoľvek pôsobia. 165 000 odborných pracovníkov spoločnosti Deloitte je odhodlaných stať sa štandardom dokonalosti.

Odborných pracovníkov spoločnosti Deloitte zjednocuje kultúra spolupráce, ktorá podporuje integritu, jedinečnú hodnotu pre trhy a klientov, vzájomnú angažovanosť a silu kultúrnej rozmanitosti. Pracujú v prostredí, ktoré sa vyznačuje nepretržitým vzdelávaním, zaujímavými skúsenosťami a bohatými príležitosťami pre ich kariéru. Odborní pracovníci Deloitte sú pripravení posilňovať spoločnú zodpovednosť, budovať dôveru verejnosti a pozitívne pôsobiť v spoločnosti, v ktorej žijú.

Názov Deloitte zahŕňa jeden alebo viac subjektov organizácie Deloitte Touche Tohmatsu, asociácie Swiss Verein, a jej sieť členských firiem, z ktorých každá predstavuje samostatnú a nezávislú právnickú osobu. Detailnejší prehľad právnej štruktúry Deloitte Touche Tohmatsu a jej členských firiem nájdete na internetovej stránke www.deloitte.com/sk/o-nas.

Deloitte Central Europe je regionálnou organizáciou združujúcou subjekty zastrešené spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktorá pôsobí v strednej Európe ako členská firma Deloitte Touche Tohmatsu. Služby poskytujú dcérske a pridružené spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, ktoré sú samostatnými a nezávislými právnickými subjektmi. Dcérske a pridružené spoločnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patria medzi popredné odborné poradenské firmy v regióne, ktoré poskytujú služby prostredníctvom viac ako 4 000 pracovníkov pôsobiacich vo vyše 30 kanceláriách v 17 krajinách.

Na Slovensku poskytujú služby spoločnosti Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Tax k.s. a Deloitte Advisory s.r.o. (spoločne „Deloitte Slovensko“), ktoré sú pridruženými spoločnosťami Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovensko patrí k najvýznamnejším organizáciám poskytujúcim odborné služby na Slovensku. Vyše 250 slovenských a zahraničných špecialistov poskytuje služby v oblasti auditu a daní, konzultačné služby, služby v oblasti riadenia rizík a finančné poradenstvo.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.deloitte.sk.

© 2009 Deloitte Slovensko. Všetky práva vyhradené.

Nehlasované