Prihlásenie

Samsung vyhlasuje program kontroly a opráv kombinovaných chladničiek s mrazničkou typu RS21 a RS60 u zákazníkov

Bratislava, Slovenská republika, 30. októbra 2009 – Poslaním spoločnosti Samsung Electronics Magyar Rt. je poskytovať zákazníkom starostlivosť na najvyššej úrovni. Preto dnes vyhlásila program, v rámci ktorého sa v domácnostiach zákazníkov, ktorí si zakúpili kombinované chladničky s mrazničkou typov RS21 a RS60 uskutoční ich kontrola a prípadná oprava. Program sa týka zariadení, ktoré boli vyrobené v období od marca 2005 do júna 2006. V súčasnosti sa tieto typy kombinovaných chladničiek s mrazničkou už nevyrábajú.

Spoločnosť Samsung sa rozhodla túto akciu uskutočniť po zvážení možnej potreby opravy montáže odmrazovacieho systému spomínaných modelov. V ojedinelých prípadoch existuje možnosť vnútorného zaiskrenia a následného poškodenia zariadenia.

Aby sa táto záležitosť čo najefektívnejšie vyriešila, spoločnosť Samsung pripravila program bezplatnej kontroly a opravy menovaných kombinovaných chladničiek s mrazničkou priamo v domácnostiach zákazníkov. Ako preventívne opatrenie pre maximálnu spokojnosť zákazníkov zahrnie Samsung do programu kontroly aj kombinované chladničky s mrazničkou s obdobným odmrazovacím systémom, ktorých sa záležitosť priamo netýka (typy RSE8, RSH1, RSJ1 a SN62).

Majitelia kombinovaných chladničiek s mrazničkou môžu navštíviť internetové stránky spoločnosti Samsung www.samsung.sk, kde zistia, či produkty, ktoré si kúpili, sú súčasťou tohto programu. Ďalšie informácie môžu zákazníci získať na bezplatnej zákazníckej linke na telefónnom čísle 0800 726 786.

Program bezplatných návštev a opráv sa odštartuje 2. novembra 2009.

Priemerné hodnotenie: 4 (1 vote)