Prihlásenie

Platobná morálka v Poľsku sa zlepšovala, no COVID-19 útočí

Najnovší prieskum spoločnosti Coface o platobnej morálke firiem v Poľsku ukázal, že miera oneskorenia platieb sa systematicky znižovala, no vplyv koronavírusu na poľskú ekonomiku sa prejaví.

Hoci oneskorovanie platieb medzi firmami sa pri podnikaní v Poľsku stalo bežnou praxou, keď s ním vlani malo skúsenosti až 9 z 10 spoločností, priemerná lehota splatnosti 57,2 dňa v roku 2019 sa napriek tomu znižovala. Len vlani to bolo takmer o 3 dni v porovnaní s rokom 2018. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Coface o platobnej morálke firiem v Poľsku za rok 2019. Nadnárodná spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Spoločnosť robila prieskum v závere vlaňajšieho a začiatku tohto roka medzi 300 firmami naprieč sektormi ekonomiky. Firmy boli v predpovediach na tento rok, pokiaľ ide o vývoj platobnej morálky, optimistické, no krajina ešte nebola zasiahnutá koronavírusom COVID-19.

Poľsko spomaľuje
Rast poľského HDP dosiahol v roku 2019 len 4,1 % oproti 5,1 % v roku 2018 a ekonomika by mala ďalej spomaľovať. „Coface predpokladá, že rast HDP Poľska bude v tomto roku 3,3 %. Predchádzajúce roky sa vďaka pomerne priaznivému makroekonomickému prostrediu vytvorili vhodné podmienky pre firmy. Hocako, plný vplyv koronavírusu COVID-19 sa len prejaví a je potrebné venovať zvýšenú pozornosť jeho dopadu na biznis,“ podotýka Coface.
Až polovica poľských firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu, vyhlásila, že priemerné doby splatnosti stanovujú do 30 dní. Skrátenie termínov v rámci platobných podmienok sa týkalo najmä intervalov 91 až 120 dní, so znížením o 1,3 percentuálneho bodu a celkovým priemerným poklesom zo 47,3 dňa v roku 2018 na 47 dní v roku 2019.
V tejto súvislosti 59 % opýtaných spoločností očakáva, že úverové obdobia ponúkané malým a stredným klientom sa v nasledujúcich mesiacoch nezmenia. Na druhej strane, rast úverových období poskytovaných veľkým firmám očakáva až 60% spoločností.

Oneskorenie platieb sa zmiernilo
V roku 2019 došlo k oneskoreniu platieb u 9 z 10 spoločností a je zrejmé, že v Poľsku ide o štandardnú prax. Priemerná lehota splatnosti 57,2 dňa v roku 2019 sa napriek tomu mierne skrátila. Je to takmer o 3 dni kratšie ako v roku 2018. „V Nemecku, ktoré je hlavným obchodným partnerom Poľska, boli podľa prieskumu platobnej morálky firiem v Nemecku priemerné oneskorenia platieb o tri týždne kratšie: 35,5 dňa,“ spresňuje Coface.
Hocako, odvetvia hospodárstva čelia značným oneskoreniam platieb, a to v rôznej miere. Aj keď sektor dopravy bol napríklad jedným z piatich, spolu s agropotravinárskym, chemickým, automobilovým a stavebným priemyslom, ktoré oznámili zníženie oneskorení platieb, až 70 % dopravných spoločností oslovených v prieskume má skúsenosti s platbami v omeškaní viac ako pol roka. Priemer v dopravnom sektore bol pritom 121,7 dňa. „Priemerné oneskorenia platieb aj v stavebníctve v Poľsku prekročili 100 dní (104,2 dňa),“ upozorňuje Coface. Obidva sektory zároveň patrili medzi najbenevolentnejšie v ponuke dlhej priemernej splatnosti. Až polovica skúmaných dopravných spoločností a 38 % firiem v stavebníctve ponúkalo vlani splatnosť dlhšiu ako 90 dní.
Spomedzi odvetví, v ktorých došlo k nárastu oneskorení v platbách (textilný, papierensko-drevársky, farmaceutický a kovospracujúci priemysel, maloobchod, IKT a energetika), zaznamenal najvyšší nárast kovospracujúci priemysel: takmer 13 dní, a to z 53 na 66 dní. „Na toto zhoršenie v kovopriemysle sme už poukázali aj znížením hodnotenie rizika pre toto odvetvie v Poľsku, a to zo stredného na vysoké,“ pripomína Coface.

Očakávania bez neočakávaného
Napriek ďalšiemu spomaleniu rastu HDP až 50 % spoločností v Poľsku zapojených v prieskume ešte začiatkom roka očakávalo, že sa ich ziskovosť v krátkodobom horizonte zvýši. Desať percent firiem predpokladalo, že ziskovosť bude tento rok na rovnakej úrovni. V tom čase odvetvia textilného, automobilového a energetického priemyslu očakávali najväčšie zlepšenie predaja. Naopak, farmaceutický priemysel, kovovýroba a stavebníctvo predpovedali nižšie tržby. Veľká väčšina sektorov vyjadrila presvedčenie, že sa počet nesplatených pohľadávok v nasledujúcich mesiacoch zníži. Prieskum sa však uskutočnil na sklonku minulého a začiatku tohto roka, kedy Poľsko ešte nebolo zasiahnuté COVID-19. „Firmy tak nepredpokladali šok, ktorý zdravotná kríza prinesie pre svetovú ekonomiku,“ dodáva Coface.

Priemerné hodnotenie: 3.5 (4 votes)