Prihlásenie

Coface: Slovensko si polepšilo, biznis je bezpečnejší

Úroveň podnikateľských rizík v krajinách strednej a východnej Európy sa zlepšuje. Príkladom je aj Slovensko, kde nadnárodná spoločnosť Coface zlepšila hodnotenie rizika krajiny na A2 (nízke riziko). „Slovensko významne znížilo mieru insolvencí spoločností, medziročne o -27 %, čo je najviac v regióne, a sú tu aj významné investície v automobilovom priemysle,“ konštatuje v najnovšej analýze spoločnosť Coface, globálny líder v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Coface každý štvrťrok porovnáva vývoj rizík krajín aj jednotlivých sektorov hospodárstva v 160 štátoch sveta. Z regiónu si polepšili hodnotenie rizikovosti firiem z hľadiska splácania pohľadávok a manažovania ich rizika aj Chorvátsko, a to na A4 (akceptovateľné riziko). Krajina už nie je v procese nadmerného deficitu v EÚ a čerpá z dynamickej spotreby domácností. Z krajín SNŠ si hodnotenie zlepšilo Arménsko, a to z veľmi vysokého na vysoké riziko (C). Krajina profituje z hospodárskeho oživenia v Rusku, kam smeruje 25 % jej exportu.

 

Naopak zhoršenie politického aj sektorového rizika zasiahlo rozvíjajúce sa krajiny. Argentína a Turecko, dve krajiny, ktoré doplácajú na silnú vonkajšiu nerovnováhu a závislosť na externom financovaní, prežívajú prehĺbenie menovej krízy. „V súvislosti so sprísnením úverových podmienok spoločnosť Coface znižuje rating šiestich podnikateľských sektorov v Argentíne, ktoré doplácaj na  významný pokles ekonomickej aktivity (s prognózou o 2,4 % v roku 2018). Pre firmy zo sektorov automobilového priemyslu, dopravy, papierenského a chemického priemyslu platí „vysoké riziko“ schopnosti splácať svoje pohľadávky, km v odvetviach IKT a textilného odvetvia ide dokonca „veľmi vysoké riziko“," upozorňuje Coface. Turecko tiež čelí vlne zhoršenia sektorových rizík. „Ide najmä o odvetvie automobilového priemyslu, papierenský a drevospracujúci priemysel, kde už platí „vysoké riziko“, a to najmä kvôli poklesu domáceho dopytu, ako aj citlivosti energetického sektora krajiny na riziká spojené s volatilitou meny. Pre tieto sektory platí „veľmi vysoké riziko“,“ konštatuje spoločnosť. Obdobne „veľmi vysoké riziko“ platí aj pre sektor kovov, ktorý doplatil na nové protekcionistické opatrenia USA zamerané na Turecko.


Ostatné významné rozvíjajúce sa ekonomiky - Južná Afrika, Brazília, India a Indonézia - sa javia ako obzvlášť náchylné na riziká spojené s odlivom kapitálu. Táto ich zraniteľnosť vyplýva z podobných faktorov ako v Argentíne a Turecku: rozvinuté kapitálové trhy, deficity bežného účtu a politické prostredie, ktoré pravdepodobne zvýšia opatrnosť na trhoch, najmä pre plánované voľby koncom tohto roka, respektíve v roku 2019. Napriek tomu v dôsledku nižšej dolarizácie a celkovo vysokej úrovne devízových rezerv v týchto ekonomikách sa riziko nákazy zmierňuje.


Pod lupou by však mali byť aj niektoré z menších rozvíjajúcich sa krajín. V tomto štvrťroku spoločnosť Coface znížila hodnotenie rizikovosti Pakistanu a Nikaraguy na známku D. Pakistan čelí prudkému znehodnoteniu rupie, kým Nikaragua prechádza politickou krízou.

 

 

 

----
Posudzovanie rizikovosti krajín: Coface posudzuje riziko 160 krajín na osemstupňovej stupnici vo vzostupnom poradí: A1 (veľmi nízke riziko), A2 (nízke riziko), A3 (celkom prijateľné riziko), A4 (prijateľné riziko), B (významné riziko), C (vysoké riziko), D (veľmi vysoké riziko) a E (extrémne riziko).


Posudzovanie rizikovosti sektorov: Coface posudzuje rizikovosť v 13 odvetviach v 6 geografických regiónoch, kde 24 krajín reprezentuje takmer 85 % svetového HDP, a to v štyroch úrovniach: nízke riziko, stredné riziko, vysoké riziko a veľmi vysoké riziko.

 

 

 

 

 

Nehlasované