Prihlásenie

Coface prináša nové hodnotenie rizikovosti ekonomík vo svete

USA a Európa dosiahli vrchol rastu – firmy sa pripravujú na obmedzenia ponuky a riziko protekcionizmu


• V rozvinutých krajinách sa objavujú prvé varovné príznaky konca cyklu

• Zvyšuje sa riziko protekcionizmu

• Nigéria, Južná Afrika a energetický sektor v Brazílii, Argentíne a Čile ťažia z rastu cien komodít


Silný celosvetový rast, ktorý by mal podľa prognózy Coface tento rok dosiahnuť 3,2 %, zrejme dosiahol svoj vrchol a vo vyspelých krajinách začína vykazovať známky oslabovania. „Tento trend potvrdzuje aj vývoj platobnej neschopnosti firiem. Rok 2017 zaznamenal nevídaný pokles v ich počte. V roku 2018 však očakávame, že klesajúci trend stratí paru: v eurozóne by mal pokles dosiahnuť -7 % a v USA -5 %,“ konštatuje to v najnovšej analýze spoločnosť Coface. Nadnárodná spoločnosť je globálnym lídrom v poistení pohľadávok firiem a manažovaní ich kreditného rizika. Z mimoriadne dynamického rastu nateraz z európskych krajín najviac ťaží Portugalsko, ktoré si v hodnotení sektorových rizík Coface zlepšilo známku na A2. V prípade regiónu strednej a východnej Európy platí vysoké riziko nesplácania pohľadávok zo strany obchodných partnerov v dvoch sektoroch – v stavebnom a doprave.

 

Riziko obchodnej vojny a dôvera firiem

Zvyčajne je hospodársky cyklus v USA popredu pred hospodárskym cyklom v eurozóne či rozvíjajúcich sa krajinách. „Ak dôvera firiem a miera využitia výrobnej kapacity v Spojených štátoch predpovedajú rekordnú dĺžku súčasného cyklu, potom pokles ziskovosti spoločností, ktoré bolo ku koncu roku 2017 medziročne o  -10,3 %, a riziko prehriatia trhu práce ohlasujú zmenu tejto fázy. V eurozóne po rekordoch v roku 2017 už ukazovatele dôvery firiem jasne naznačujú dosiahnutie vrcholu ekonomického rastu,“ konštatuje v analýze spoločnosť Coface. Tento bod obratu sa zhoduje so silným obmedzením ponuky, ako aj úrovňou politického rizika, ktorá zostáva vysoká.

Protekcionistická horúčka, ktorá zasiahla svet od nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úradu v USA, ale aj prízrak globálnej obchodnej vojny môže čiastočne vysvetliť toto narušenie podnikateľskej dôvery. Z tohto pohľadu Coface očakáva, že americký prezident vzhľadom na polčas volebného obdobia v novembri 2018 bude podporovať ďalšie protekcionistické opatrenia, ktoré by mohli mať vplyv na výkon firiem. „Z krátkodobého hľadiska by nedávne rozhodnutie o zvýšení dovozných sadzieb na  dovoz čínskych výrobkov do USA nemalo mať žiaden významný vplyv na reálnu ekonomiku alebo na dynamiku svetového obchodu, kde Coface pre tento rok predpovedá rast +3,7 %. Z dlhodobejšieho hľadiska by však otvorená obchodná vojna medzi Čínou a Spojenými štátmi mohla veľmi intenzívne zasiahnuť niektoré sektory, hlavne IKT,“ konštatuje Coface.

 

Sektorové riziká

Rastúci globálny dopyt a zvyšovanie cien ropy vedie spoločnosť Coface k zlepšeniu hodnotenia rizika Nigérie, ktorá je 8. najväčším vývozcom ropy na svete, a to z veľmi vysokého rizika na vysoké, teda C. Zlepšenia sa dočkal aj energetický sektor v Brazílii a Argentíne, ktorý si v oboch prípadoch polepšil na „stredné riziko“ a v Čile dokonca na „nízke riziko“. V zlepšení hodnotenia Južnej Afriky na B sa odzrkadľuje aj zrýchlenie hospodárskeho oživenia v krajine, vďaka ktorej si polepšili aj chemický, papierenský a maloobchodný sektor na „stredné riziko“. Na druhej strane, drahšie komodity penalizujú dovážajúce krajiny ako Tunisko, ktorého hodnotenie rizika sa zhoršilo na C. Napriek západným sankciám sa v Rusku potvrdilo oživenie, pričom spotreba domácností, ako hlavná hnacia sila ekonomiky, sa zvýšila. V menšej miere vidieť aj návratnosť firemných investícií. Aj z tohto dôvodu je situácia menej riziková v sektoroch: chemický (v súčasnosti „nízke riziko“), papierenský („stredné riziko“) a stavebníctvo („vysoké riziko“).

V strednej a východnej Európe sa „nízkemu riziku“ teší automobilový a farmaceutický sektor. Naopak, stavebníctvo a doprava zápasia s „vysokým rizikom“ nesplácania pohľadávok zo strany obchodných partnerov. Pre ostatné sektory platí v regióne „stredné riziko“.

 

 

---
Coface posudzuje rizikovosť krajín podľa platobnej neschopnosti firiem v 160 krajinách sveta. Na hodnotenie využíva  osemstupňovú škálu vo vzostupnom poradí: A1 (veľmi nízke riziko), A2 (nízke riziko), A3 (celkom prijateľné riziko), A4 (prijateľné riziko), B (významné riziko), C (vysoké riziko), D (veľmi vysoké riziko) a E (extrémne vysoké riziko). Riziko platobnej neschopnosti firiem v sektoroch porovnáva na 13 odvetviach v 6 geografických regiónoch, z ktorých 24 zastupuje takmer 85 % svetového HDP. Sú zaradené do štyroch stupňov: nízke riziko, stredné riziko, vysoké riziko a veľmi vysoké riziko. 

 

 

Nehlasované