Prihlásenie

Editovateľné tlačivá daňových priznaní za rok 2015 zadarmo pre každého

Editovateľné tlačivá daňových priznaní za rok 2015 zadarmo pre každého

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb za rok 2015 je potrebné podať a zaplatiť do 31. 3. 2016. Podajte daňové priznanie rýchlo a jednoducho v predstihu vďaka bezplatnému programu Daňové priznania 2015 už dnes. Obsahuje aktuálne tlačivá daňových priznaní za rok 2015.

 

Šikovný pomocník pre podanie daňového priznania

 

Ešte stále vypisujete daňové priznania ručne? Alebo zháňate tlačivá daňových priznaní na daňových úradoch? Už nemusíte. Vďaka bezplatnému programu Daňové priznania 2015 môžete vyplniť a podať daňové priznanie FO typ A a B za rok 2015 pohodlne a jednoducho. Program obsahuje aktuálne editovateľné tlačivá daňových priznaní za rok 2015, ktoré môžete uložiť ako PDF a vytlačiť, alebo podať elektronicky vďaka exportu do formuátu XML.

Program nemá zásadné obmedzenia, je voľne dostupný a jeho používanie je bezplatné. Umožňuje vyplniť 10 tlačív DPFO typ A a 10 DPFO typ B.

 

Dôležité informácie pre podanie DPFO za rok 2015

 

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2015 máte povinnosť podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1 901,67 eur. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.

Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem.

Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.

Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. suma 35 022,312 eur).

Sadzba dane je 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. suma 35 022,312 eur).

Životné minimum platné k 1. 1. 2015 je 198,09 eur. Viac informácií na stránke www.kros.sk/danovepriznania.

 

Termín podania DPFO za rok 2015

 

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2015 je potrebné podať a daň aj zaplatiť do 31. marca 2016. Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť v súlade s § 49 ods. 3 ZDP. Ak si chcete lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, musíte správcovi dane túto skutočnosť oznámiť do 31. marca 2016. Predĺženie nie je možné pri firmách v likvidácii.

 

Overené riešenie pre rýchle podanie daňových priznaní 

 

Spoločnosť KROS ponúka editovateľné tlačivá daňových priznaní širokej verejnosti aj tento rok opäť ako prvá a opäť zadarmo. Pomáha tak slovenským podnikateľom a živnostníkom, ktorí si chcú splniť svoje daňové povinnosti v predstihu a nebudú čakať až do 31. 3. 2015.

 

Program Daňové priznania 2015 je overené bezplatné riešenie pre podávanie daňových priznaní, ktoré každoročne využije vyše 30 000 používateľov. Tlačivá z programu sú bez problémov akceptované daňovým úradom.

 

Sťahujte zadarmo na www.kros.sk/danovepriznania

Nehlasované