Prihlásenie

Daňové priznanie z príjmu fyzických osôb za rok 2016 - rýchlo a jednoducho.

Daňové priznanie z príjmu fyzických osôb za rok 2016 - rýchlo a jednoducho.

Termín pre podanie daňového priznania z príjmu fyzických osôb za rok 2016 je 31. 3. 2017. Vďaka bezplatnému programu Daňové priznania 2016 môžete tlačivo vyplniť jednoduchšie a podať už dnes.


   

Kto má povinnosť podať daňové priznanie FO

 

  • Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2016 máte povinnosť podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy za rok 2016 presiahli sumu 1 901,67 EUR. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.
  • Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem.
  • Daňové priznanie typ A podávate vtedy, ak ste dosiahli príjmy iba zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.
  • Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (t. j. suma 35 022,312 EUR).
  • Sadzba dane je 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (t. j. suma 35 022,312 EUR).
  • Životné minimum platné k 1. 1. 2016 je 198,09 EUR.
  • Všetky dôležité informácie nájdete na blogu.

 

 

Vyplňte daňové priznanie v programe

 

Spôsobov, ako podať daňové priznanie je niekoľko. Ručné vyplnenie tlačivá je ťažkopádne, nepohodlné a hrozí pri ňom možnosť preklepov a chýb. 

Oveľa rýchlejší spôsob je vyplnenie daňového priznania pomocou softvéru Daňové priznania. Jednoducho a pohodlne v ňom vyplníte tlačivá daňových priznaní typu A aj B. Môžete vyplniť až 10 tlačív z každého typu. Priznanie môžete uložiť, opakovane upraviť aj vyexportovať vo formáte XML a podať elektronicky. Program vám niektoré položky sám predvyplní a prepočíta. 

 

Stiahnite si editovateľné tlačivá zadarmo

 

Softvér na vyplnenie tlačív daňových priznaní si bezplatne stiahnete zo stránky www.kros.sk/danovepriznania.

Program každoročne uľahčí prácu vyše 40 000 slovenským živnostníkom a zamestnancom.

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)
Daňové priznanie z príjmu fyzických osôb za rok 2016 - rýchlo a jednoducho.