Prihlásenie

Zavedenie Eura a jeho vplyv na úroveň miezd

Budeme zarábať viac?

 

Zavedenie Eura a jeho vplyv na úroveň miezd

 

Bratislava, 27. december 2008 - Slovensko sa po 16 rokoch rozlúči s korunou  a prejde na jednotnú menu Euro ako prvá z krajín strednej Európy. Aký bude vplyv novej meny na príjmy Slovákov? Veľmi zjednodušená odpoveď znie nasledovne: receptom je vyrábať to, čo sme schopní  umiestniť na trhoch mimo našich hraníc. Za takto získané  peniaze potom dokážeme  zvyšovať platy na domácom trhu práce.

Prijatie spoločnej meny bezprostredne úroveň platov nijako neovplyvní. Vstup Slovenska do Eurozóny bude znamenať v krátkodobom výhľade stabilizáciu meny a v dlhodobom horizonte prinesie impulz pre rast ekonomickej úrovne. Tento proces bude spojený aj so zbližovaním cenových hladín ako dôsledok vyššej  produkcie a teda aj zdrojov. Súčasná kríza však môže niektorý z týchto trendov spomaliť.  Konvergencia cenových hladín je  dlhodobý proces, ktorý je spojený aj s dobiehaním ekonomickej úrovne od nás produktívnejších krajín a teda aj rast cien je výsledkom rastu produktivity, miezd a životnej úrovne. Tento proces prebieha aj v niektorých  menej rozvinutých krajinách Eurozóny, pričom súčasná kríza tlmí inflačné očakávania. Zavedenie Eura teda nebude  výrazným inflačným impulzom spojeným s negatívnym dopadom na ekonomiku.

Zdravá konvergencia platov vedie cez podporu produkcie  konkurencieschopných tovarov a služieb, v prípade Slovenska, malej a otvorenej ekonomiky, najmä ich produkciou pre zahraničné trhy.

Úroveň platov u nás je podstatne nižšia v porovnaní s rozvinutejšími ekonomikami krajín Eurozóny a  zavedenie Eura povedie nielen k ich jednoduchšiemu porovnaniu. V roku 2007 výška minimálnej mzdy v rámci EÚ variovala od  92 EUR (2772 SKK) v Bulharsku, zatiaľ čo  v krajinách Eurozóny sa  úroveň  mesačnej minimálnej mzdy  v roku 2007 pohybovala od   420 EUR (12 653 SKK) v Portugalsku, 522 EUR (15 726 SKK) v Slovinsku,1254 EUR (37 778 SKK) vo Francúzsku až po 1570 EUR (47 298 SKK) v Luxemburgsku. Slovensko patrí do chudobnejšej skupiny s minimálnou mesačnou mzdou na úrovni 269 EUR (8 100 Sk).

Pracovať za minimálnu mzdu so zohľadnením rôznych cenových hladín v krajinách Európskej únie znamená pre občanov príslušných krajín značne rozličnú životnú úroveň.

Minimálna mzda vyjadrená v PPS (štandardoch kúpnej sily) bola v roku 2007 v Rumunsku 214 PPS, 216 PPS v Bulharsku, 351 PPS v SR, 701 PPS v Slovinsku, Luxemburgsko dosiahlo 1503 PPS.

 Výhody, ktoré má Euro priniesť v podobe vyššieho ekonomického rastu a zrýchlenia ekonomickej konvergencie k vyspelým krajinám sa budú premietať aj do rýchlejšieho rastu životnej úrovne obyvateľstva.

Hrubý domáci produkt na hlavu vyjadrený štandardmi kúpnej sily (PPS)  sa v jednotlivých krajinách EÚ pohyboval v roku 2007 od 314 PPS v Rumunsku, 426 PPS v Bulharsku, 735,5 PPS v SR, 1069 PPS v Slovinsku až po 3181,5 PPS v Luxemburgsku.

Dodatočný príspevok zavedenia Eura k rastu produkcie odhaduje štúdia skupiny autorov z NBS v priemere na 0,7 percentuálneho bodu ročne, po dobu až 20 rokov. Okrem toho by mal rast ekonomiky viesť aj k  nárastu celkovej zamestnanosti, a tým aj k zvýšeniu  pracovných príjmov domácností. I keď súčasná kríza spôsobuje prepúšťanie v niektorých  odvetviach, slovenská ekonomika by podľa  očakávaní nemala byť postihnutá natoľko ako susedné ekonomiky. Pokles dopytu na exportných trhoch Slovenska však prinesie nové výzvy.

Pri doterajšom zavádzaní Eura v členských krajinách EÚ sa ukázalo, že vo väčšine prípadov nastalo mierne zvýšenie cenovej hladiny. Pri zvyšujúcej sa cenovej hladine vznikajú zo strany zamestnancov požiadavky na rast nominálnych miezd, avšak rast objemu peňazí neznamená zvyšovanie kúpnej sily.  Na základe analýz panelových dát  a z nich prezentovaných záverov vyplýva, že zavedenie Eura a teda i predpoklad nárastu cenovej hladiny nebudú vo významnej miere ovplyvňovať v novej krajine Eurozóny výšku miezd bezprostredne, prispeje to ale k vytváraniu podmienok, aby sa tak stalo. Podstatnejší vplyv na rast miezd má produktivita práce.

V súvislosti s vývojom miezd po zavedení Eura  treba poznamenať, že výhody, ktoré má Euro priniesť v podobe vyššieho ekonomického rastu a zrýchlenia ekonomickej konvergencie k vyspelým krajinám sa budú následne premietať aj do rýchlejšieho rastu miezd.

 Autor: Alica Domanická, marketingová riaditeľka, LMC – www.topjobs.sk

 Štatistické zdroje: Eurostat 2007

 O spoločnosti LMC:

LMC, s. r. o. patrí k popredným európskym e-recruitmentovým spoločnostiam. Je najvýznamnejším operátorom na českom elektronickom trhu práce, kde pôsobí od roku 1996 a prevádzkuje najväčší pracovný portál www.prace.cz, spravuje tiež službu www.jobs.cz určenú pre elitné pozície. Firemným klientom poskytuje vlastný špičkový softvér na správu náborového procesu - LMC G2. Zabezpečuje služby a náborové kampane v oblasti personálneho marketingu. LMC je poskytovateľom ONREA Multipostingu, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle vystavenie pracovného inzerátu do  11 európskych krajín a vďaka spolupráci s pracovnými servermi ďalších krajín je dosah tejto služby globálny. Od začiatku roku 2007 poskytuje spoločnosť  LMC plne lokalizovanú verziu systému LMC G2 pre slovenský trh a od septembra 2007  prevádzkuje na Slovensku pracovný portál www.topjobs.sk.

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)