Prihlásenie

Medzinárodná poradenská skupina Déhora vstupuje na slovenský trh

Medzinárodná poradenská skupina Déhora vstupuje na slovenský trh

Na Slovensko prichádza špecialista na oblasť plánovania pracovnej sily a optimalizácie firemných procesov. Pre mnohé spoločnosti a podniky, môže byť odpoveďou na aktuálne problémy pracovného trhu, ktorý dnes čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily či vysokej miere fluktuácie.

 

Bratislava, 21. februára 2019 – Medzinárodná poradenská skupina Déhora dva roky po otvorení českej pobočky rozširuje svoje podnikateľské aktivity aj na slovenský trh. Vďaka 30-ročnej praxi a skúsenostiam poskytuje Déhora komplexné riešenia v oblasti plánovania a riadenia pracovných síl zamerané predovšetkým na podniky s organizáciou práce na zmeny. Na základe výskumu a analýz, pri ktorých spolupracovala aj s mnohými renomovanými vedecko-výskumnými inštitúciami, dokáže Déhora navrhnúť klientom a spoločnostiam pracujúcim na zmeny optimálne riešenie v rozložení a prideľovaní práce zamestnancov alebo pomôcť pri zavádzaní špeciálnych softvérových nástrojov.

 

„Slovensko je dnes dynamicky sa rozvíjajúci trh s veľkým potenciálom. Pôsobia tu významní zamestnávatelia či už v oblasti technológií, automobilového priemyslu alebo zdieľaných servisných centier. Práve tu vidíme priestor na nové výzvy v oblasti spolupráce,“ hovorí Nunzio Totaro, riaditeľ zastúpenia pre Českú republiku a Slovensko spoločnosti Déhora. „Vzhľadom na to, že slovenský trh, rovnako ako aj mnohé okolité trhy, bojuje s nedostatkom pracovných síl a spoločnosti hľadajú spôsoby nielen ako prilákať, ale aj udržať zamestnancov, predstavuje expanzia na tento trh veľkú príležitosť. Radi by sme tu využili naše znalosti a prispeli k zvýšeniu efektivity podnikania domácich firiem, ako aj k zvýšeniu spokojnosti zamestnancov, ktorí nebudú mať dôvod hľadať príležitosti v zahraničí,“ dodáva Nunzio Totaro. 

 

Je dôležité vnímať spoločnosť Déhora ako inovatívneho hráča s vlastným know-how a unikátnym prístupom. Okrem analýz toku práce, prispôsobovaniu pracovného výkonu a tiež pracovných podmienok, poskytuje Déhora podporu aj v oblasti výberu systému plánovania resp. plánovačov alebo dočasné umiestnenie vlastných expertov. Do jej portfólia služieb patrí tiež poradenstvo, školenia zamestnancov zodpovedných za plánovanie pracovnej sily, ako aj výskum a analýzy.

 

„Slovenskej republike patrí najmä vďaka rozvoju automobilového priemyslu jedno z popredných miest v práci na zmeny v rámci EÚ. Podobne ako v susednom Česku, aj tu prevláda neefektívna 12-hodinnová zmenná prevádzka, čo sa môže prejaviť na zdraví zamestnanca v podobe narušeného biorytmu, stresu alebo v trvalej nespokojnosti. Neexistuje tu možnosť slobodnej voľby preferencií zamestnancami, ako napríklad dĺžka zmeny alebo zmenný model a nevyužívajú sa ani prvky flexibility, ktoré sú známe pri jednozmennom systéme ako home office či flexibilná pracovná doba. Spoločnosti sú tak vystavené vysokej fluktuácii a zbytočným nákladom na zníženú produktivitu. V Českej republike sa nám podarilo využiť naše znalosti v oblasti podnikateľského sektora viacerých firiem vďaka na mieru šitým riešeniam, ktoré prispeli aj k zvýšenej spokojnosti zamestnancov. Veríme, že sa nám to podarí aj na Slovensku,” hovorí Roman Urban, Senior konzultant spoločnosti Déhora.

 

Spoločnosť Déhora má praktické skúsenosti a zákazníkov takmer v každom odvetví, vrátane výrobného a spracovateľského priemyslu, zdravotníctva, služieb, verejnej správy či logistiky. Svoje služby poskytuje predovšetkým organizáciám, ktoré majú viac ako 100 zamestnancov. V súčasnej dobe má Déhora pobočky v Holandsku, Belgicku, Poľsku a Českej republike a pomáha stovkám spoločností po celej Európe. Medzi jej významných klientov patria napríklad firmy ako Coca-Cola, British American Tobacco, Audi, Nestlé, Miele, Polish Airlines či Holandská a Belgická polícia.

 

O spoločnosti Déhora

Medzinárodná poradenská skupina Déhora je najväčšou európskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá  plánovaním a riadením pracovných síl v podnikoch s prácou na zmeny. Už od roku 1987 ponúka odborné znalosti organizáciám vo všetkých sektoroch ekonomiky a podieľa sa na zvyšovaní efektivity ich podnikania. Vďaka praktickým skúsenostiam z prostredia firiem a rozsiahlemu výskumu a analýzam, ktoré realizuje, dokáže poskytnúť klientom komplexné služby v oblasti plánovania práce a ľudského kapitálu vrátane poradenstva, školení a zavádzania softvérových riešení. V súčasnej dobe má Déhora pobočky v Holandsku, Belgicku, Poľsku a Českej republike a poskytuje služby stovkám spoločností po celej Európe takmer v každom odvetví od výroby a spracovateľského odvetvia cez zdravotníctvo, služby, logistiku až po štátnu správu. Medzi jej významných klientov patria napríklad firmy ako British American Tobacco, Audi, Nestlé, Siemens Miele, Miele, Electrolux, Eindhoven Airport, Amsterdam Airport, Polish Airlines alebo Holandská a Belgická polícia.

 

Viac informácií o spoločnosti Déhora nájdete na webovej stránke www.dehora.sk alebo na  Facebooku.

 

Nehlasované
Medzinárodná poradenská skupina Déhora vstupuje na slovenský trh
 
Medzinárodná poradenská skupina Déhora vstupuje na slovenský trh